Suvestinė redakcija nuo 2017-11-09 iki 2018-01-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 85-2609, i. k. 1002250ISAK00000529

 

Nauja redakcija nuo 2009-11-28:

Nr. V-953, 2009-11-23, Žin. 2009, Nr. 141-6237 (2009-11-28), i. k. 1092250ISAK000V-953

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO

 

2000 m. spalio 6 d. Nr. 529

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą) (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) 5–17 ir 20–21 punktuose nurodytas medicinos pagalbos priemones, gydytojui paskyrus, turi teisę išrašyti pagal kompetenciją bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas ar slaugytojas diabetologas

Papildyta punktu:

Nr. V-1079, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14462

Punkto pakeitimai:

Nr. V-559, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10824

Nr. V-906, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19767

 

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1079, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14462

 

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ                VALENTINAS MILAKNIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d.

įsakymu Nr. 529

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2009 m. lapkričio 23 d.

įsakymo Nr. V-953 redakcija)

 

KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

(C SĄRAŠAS)

 

Medicinos pagalbos priemonės, kompensuojamos 100 proc.

Medicinos pagalbos priemonė

Paskyrimo sąlygos

1. Specialiosios paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje yra sumažintas baltymų ir fenilalanino kiekis (ne daugiau kaip 100 mg/100 g mišinio)

1.1. Sergantiesiems fenilketonurija išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui:

1.1.1. 0–11 mėnesių vaikams – iš viso 10 kg per metus;

1.1.2. 1–2 metų vaikams– 30 kg per metus;

1.1.3. 3–6 metų vaikams– 46 kg per metus;

1.1.4. 7–9 metų vaikams– 50 kg per metus;

1.1.5. 10–17 metų vaikams– 56 kg per metus;

1.1.6. asmenims nuo 18 metų – 56 kg per metus.

2. Specialiosios paskirties maisto produktai – negliuteniniai miltai

2.1. Sergantiems celiakija išrašoma iki 3 mėnesių gydymo kursui:

2.1.1. vaikams iki 1 metų amžiaus iš viso 10 kg per metus;

2.1.2. vaikams 1–2 metų – 24 kg per metus;

2.1.3. vaikams 3–10 metų – 36 kg per metus;

2.1.4. vaikams 10–18 metų – 42 kg per metus .

3. Specialiosios paskirties maisto produktai – izomaltozės produktai, kurių sudėtyje yra visaverčio elementinių amino rūgščių mišinio.

3.1. Vaikams iki 3 metų, sergantiems cistine fibroze ar įgimtu sacharozės nepakankamumu, išrašoma gydymo kursui iki 3 mėnesių, iš viso per metus – 9,6 kg;

3.2. vaikams iki 2 metų, sergantiems sunkiu atopiniu dermatitu:

3.2.1. nuo 0 iki 2 mėnesių vaikams – iš viso 8,1 kg;

3.2.2. 3 mėnesių vaikams – 3,6 kg;

3.2.3. 4–6 mėnesių vaikams – 13,5 kg;

3.2.4. 7–9 mėnesių vaikams – 9,5 kg;

3.2 5. 10–11 mėnesių  vaikams – 6,3 kg;

3.2.6. vaikams nuo 1 metų iki 1,5 metų, kuriems pakartotinai atlikti visi būtini tyrimai sunkaus atopinio dermatito diagnozei patvirtinti ir yra tretinio lygio gydymo paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsiliumo gydymo tęsimo izomaltozės produktais motyvuotas pagrindimas,  išrašoma gydymo kursui iki 6 mėnesių, iš viso per mėnesį ne daugiau kaip 3,2 kg;

3.2.7. vaikams nuo 1,5 metų iki 2 metų, kuriems pakartotinai atlikti visi būtini tyrimai sunkaus atopinio dermatito diagnozei patvirtinti ir yra tretinio lygio gydymo paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsiliumo gydymo tęsimo izomaltozės produktais motyvuotas pagrindimas, išrašoma gydymo kursui iki 6 mėnesių, iš viso per mėnesį ne daugiau kaip 2,4 kg.

4. Tarpinės inhaliuoti antihistaminius vaistus

4.1. Vaikams iki 7 metų, sergantiems bronchų astma ir gydomiems inhaliuojamais vaistais, išrašoma 1 metalinė tarpinė arba 2 plastikinės (po 1 plastikinę tarpinę kas 3 metai). Išrašo vaikų pulmonologas.

5. Tvarsčiai

5.1. Iki 5 mm gylio, gydytoms, tačiau ilgiau negu 30 dienų negyjančioms: trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko) ir praguloms (TLK-10-AM kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9) (toliau – žaizda) gydyti per mėnesį išrašoma 10 vienetų hidrokoloidinių, silikono ar kitos sudėties (poliuretano putų, popilpropileno, alginato, politetrafluoretileno (PTFE), viskozės, celiuliozės ar šių medžiagų kombinacijų) tvarsčių (toliau – gydomieji tvarsčiai) kiekvienai žaizdai.

5.2. Vaikų nudegimams gydyti (TLK-10-AM kodai – T20–T25, T29–T30) nuo diagnozės nustatymo dienos per gydymo kursą išrašant iki 10 vienetų gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.

5.3. Asmenims, kuriems negali būti skiriami gydomieji tvarsčiai, per mėnesį išrašoma ne daugiau kaip 3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne daugiau kaip 20 marlės tvarsčių ir ne daugiau kaip po 5 pleistrų ritinėlius kiekvienai žaizdai.

5.4. Išrašant gydomuosius tvarsčius, medicinos dokumentuose turi būti pažymimas atviros žaizdos dydis milimetrais (ilgis, plotis, gylis) ir bendras pažeistų audinių dydis (ilgis, plotis), žaizdos gijimo būklė (išsiskiria audinių skystis (eksudacija), granuliacija, epitelizacija) ir komplikacijos. Išrašomų gydomųjų tvarsčių dydis turi būti proporcingas žaizdos dydžiui ir kraštuose užimti ne daugiau kaip 30 mm nepažeistų audinių.

5.5. Vienu kartu gydomųjų tvarsčių gali būti išrašoma ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui.

5.6. Gydomieji tvarsčiai skiriami pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigoje patvirtintą žaizdų diagnostikos, gydymo ir priežiūros protokolą, parengtą remiantis produkto gamintojo pateiktu tvarsčio naudojimo aprašymu.

TAR pastaba: 5.6 papunktis įsigalioja nuo 2017-11-01.

6. Hidrogelis

6.1. Gilesnėms nei 5 mm, gydytoms, tačiau ilgiau negu 30 dienų negyjančioms žaizdoms (TLK-10 kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9) gydyti per mėnesį išrašomi 2 vienetai po 15 gramų hidrogelio ir po 8 vienetus gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.

6.2. Asmenims, kuriems negali būti skiriami gydomieji tvarsčiai, per mėnesį išrašoma ne daugiau kaip 3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne daugiau kaip 20 marlės tvarsčių ir ne daugiau kaip po 5 pleistrų ritinėlius kiekvienai žaizdai.

6.3. Išrašant hidrogelį ir tvarsčius, turi būti vadovaujamasi 5.4–5.6 papunkčių nuostatomis.

7. Išmatų rinktuvai

7.1. Esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai, per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 10 plokštelių ir iki 30 maišelių arba 5 plokštelės ir 30 maišelių arba 30 vienos dalies maišelių.

8. Diržas išmatų ir šlapimo rinktuvui prilaikyti

8.1. Esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei, ursotomai ir stomai išrašomas vienas diržas trims mėnesiams.

9. Šlapimo pūslės kateteriai, vyriški arba moteriški

9.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33), išrašoma iki 150 vienetų paprastų arba iki 30 vienetų silikoninių arba lateksinių dengtų silikonu šlapimo kateterių per mėnesį.

10. Šlapimo rinktuvai (daugkartiniai)

10.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33) išrašomi 3 vienetai per mėnesį.

11. Uridomai vyrams

11.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33) išrašomi 5 vienetai per mėnesį.

12.Urostominiai maišeliai ir plokštelės

12.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33), per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 10 plokštelių ir iki 30 maišelių arba 5 plokštelės ir 30 maišelių arba 30 vienos dalies maišelių.

13. Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės

13.1. Per mėnesį esant šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymui išrašoma:

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 60 vienetų sauskelnių arba 60 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 60 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml,  arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml,  ir 30 vienkartinių paklodžių);

13.1.2. asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 45 vienetai sauskelnių arba 45 vienetai įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 45 vienetai vienkartinių paklodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml,  arba 30 vienetų sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml,  ir 15 vienkartinių paklodžių), kai nustatytos šios ligos ir būklės:

13.1.2.1. liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškiniai;

13.1.2.2. išsėtinė sklerozė (G35);

13.1.2.3. galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05);

13.1.3. asmenims, kuriems nustatytos šios ligos ir būklės: CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padariniai (T90.5, T91.3) arba liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškiniai, arba galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimai (I61–64, I69, G95.1), arba išsėtinė sklerozė (G35), arba galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05), – 30 vienetų sauskelnių arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 30 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 15 vienetų sauskelnių ir
15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml,  ir 15 vienkartinių paklodžių), arba
36 vienetai įklotų, kurių sugeriamumas iki 500 ml;

13.1.4. asmenims, kuriems nustatytos šios ligos ir būklės: CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padariniai (T90.5, T91.3) arba liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškiniai, arba galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimai (I61–64, I69, G95.1), arba išsėtinė sklerozė (G35), arba galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05), arba asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 30 vienetų sauskelnių arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 30 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, ir 15 vienkartinių paklodžių).

14. Antelė arba basonas

14.1. Nustačius šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymo diagnozę išrašomas 1 vienetas

15. Vienkartiniai insulino švirkštai su adatomis

15.1. Sergantiesiems cukriniu diabetu

16. Insulino pompų, naudojamų ambulatoriškai gydyti nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių komplektas

16.1. Per mėnesį išrašomas vienas keičiamųjų dalių komplektas sergantiesiems I tipo cukriniu diabetu:

16.1.1. vaikams ir asmenims iki 24 metų,

16.1.2. planuojančioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas diabetas – iki 1 metų,

16.1.3. nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu.

16.2. Kompensuojamoji komplekto kaina – 87 eurai per mėnesį.

17. Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti

17.1. Atsižvelgiant į originalios pakuotės dydį išrašoma:

17.1.1. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per metus);

17.1.2. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

17.1.3. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

17.1.4. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, – iki 75 juostelių per 2 mėnesius (iki 450 juostelių per metus);

17.1.5. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus);

17.1.6. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, – iki 50 juostelių per 4 mėnesius (iki 150 juostelių per metus);

17.1.7. nėščiosioms, sergančiosioms bet kurio tipo cukriniu diabetu, skiriama papildomai iki 200 juostelių per 3 mėnesius (iki 600 juostelių nėštumo laikotarpiu);

17.1.8. nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu, – iki 50 juostelių per 3 mėnesius (iki 150 juostelių nėštumo laikotarpiu);

17.1.9. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK-10-AM kodas E13), nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, išsivysčiusia po procedūros (TLK-10-AM kodas E89.1), – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

17.1.10. asmenims nuo 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK-10-AM kodas E13), nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, išsivysčiusia po procedūros (TLK-10-AM kodas E89.1), – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus).

17.2. Juosteles išrašo gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.

17.3. Pirmą kartą išrašant juosteles galima išrašyti mažiausią originalią pakuotę.

17.4. Vėliau vienu metu, išskyrus 17.1.6 papunktyje nurodytu atveju, galima išrašyti ne didesnį kaip 3 mėnesiams skiriamą juostelių kiekį.

17.5. Diagnostinės juostelės aparatams, turintiems balso pranešimo funkciją, skiriamos tik akliesiems ir asmenims, turintiems regos sutrikimų, įskaitant abiejų arba vienos akies aklumą.

18. Akinių lęšiai

18.1. Vaikams, kurių geriau reginčiosios akies korekcija neviršija 0,3 regėjimo aštrumo – pagal gydytojų receptus ne dažniau kaip kartą per 1 metus (kompensuojama ne daugiau kaip 1 bazinės socialinės išmokos dydis ).

18.2. Suaugusiems, kurių geriau reginčiosios akies regėjimo aštrumas su visiška korekcija neviršija 0,1 regėjimo aštrumo – pagal gydytojo receptus ne dažniau kaip kartą per 2 metus (kompensuojama ne daugiau kaip 2 bazinės socialinės išmokos dydžiai).

19. Specialiosios paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje nėra fenilalanino

19. Sergantiesiems fenilketonurija išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui:

19.1. 0–5 mėnesių vaikams – iš viso 6 kg baltymų per metus;

19.2. 6–11 mėnesių vaikams – 8 kg baltymų per metus,

19.3. 1–3 metų vaikams– 13 kg baltymų per metus;

19.4. 4–6 metų vaikams – 16 kg baltymų per metus;

19.5. 7–10 metų vaikams – 19 kg baltymų per metus;

19.6. 11–14 metų vaikams:

19.6.1. berniukams – 22 kg baltymų per metus;

19.6.2. mergaitėms – 20 kg baltymų per metus;

19.7. 15–18 metų vaikams:

19.7.1. berniukams – 28 kg baltymų per metus;

19.7.2. mergaitėms – 24 kg baltymų per metus;

19.8. suaugusiesiems:

19.8.1. vyrams – 24 kg baltymų per metus;

19.8.2. moterims – 20 kg baltymų per metus;

19.8.3. nėščioms ir maitinančioms moterims – 25 kg baltymų per metus.

20. Diagnostinės juostelės kraujo krešėjimo sistemos būklei įvertinti

Išrašoma vaikams, kuriems gydyti naudojami antikoaguliantai, taip pat po endoprotezavimų, stentavimų ir transplantacijų (TLK-10-AM kodai I27.0, I27.8, I34–I36, I39, I42, I42.8, I48, I63, I67, I74, I82, I85, Q20.1, Q20.4–Q20.6, Q20.8, Q21.2 (disbalansinis tipas ar kombinuota yda su Q21.3), Q22.0, Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q23.01, Q23.22, Q23.02, Q23.3, Q23.4, Q23,9, Q24.9, Q25.2, Q25.4, Q25.5, Q25, Z94.8, Z95), kiekybiniam protrombino laikui kraujyje nustatyti.  Per metus išrašoma ne daugiau kaip 36 juostelės.

21. Vienkartiniai išsiurbimo kateteriai

Skiriama pacientams, kurie turi suformuotą tracheostomą (TLK-10-AM kodai Z43.0 ir Z93.0) arba gastrostomą (TLK-10-AM kodai Z43.1 ir Z93.1) ir kuriems teikiama ambulatorinė slaugos namuose gleivių išsiurbimo paslauga, iki 300 kateterių per mėnesį (iki 3600 kateterių per metus).

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-705, 2004-10-12, Žin., 2004, Nr. 152-5563 (2004-10-16), i. k. 1042250ISAK000V-705

Nr. V-343, 2005-05-04, Žin., 2005, Nr. 61-2184 (2005-05-14), i. k. 1052250ISAK000V-343

Nr. V-914, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5146 (2005-12-03), i. k. 1052250ISAK000V-914

Nr. V-87, 2006-02-02, Žin., 2006, Nr. 14-522 (2006-02-04), i. k. 1062250ISAK0000V-87

Nr. V-224, 2006-03-28, Žin., 2006, Nr. 35-1280 (2006-03-30), i. k. 1062250ISAK000V-224

Nr. V-485, 2006-06-13, Žin., 2006, Nr. 67-2482 (2006-06-15), i. k. 1062250ISAK000V-485

Nr. V-922, 2006-11-10, Žin., 2006, Nr. 123-4658 (2006-11-16), i. k. 1062250ISAK000V-922

Nr. V-122, 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-824 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK000V-122

Nr. V-288, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 46-1742 (2008-04-22), i. k. 1082250ISAK000V-288

Nr. V-1151, 2008-11-26, Žin., 2008, Nr. 141-5582 (2008-12-09), i. k. 1082250ISAK00V-1151

Nr. V-353, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 59-2315 (2009-05-21), i. k. 1092250ISAK000V-353

Nr. V-953, 2009-11-23, Žin., 2009, Nr. 141-6237 (2009-11-28), i. k. 1092250ISAK000V-953

Nr. V-612, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4367 (2010-07-13), i. k. 1102250ISAK000V-612

Nr. V-1163, 2014-11-10, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17070

Nr. V-1445, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21113

Nr. V-842, 2015-07-09, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11226

Nr. V-1384, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19428

Nr. V-157, 2016-02-05, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02463

Nr. V-559, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10824

Nr. V-906, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19767

Nr. V-1164, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24986

Nr. V-1299, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27218

Nr. V-1425, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28726

Nr. V-256, 2017-03-07, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04025

Nr. V-1270, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-08, i. k. 2017-17607

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-705, 2004-10-12, Žin., 2004, Nr. 152-5563 (2004-10-16), i. k. 1042250ISAK000V-705

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-343, 2005-05-04, Žin., 2005, Nr. 61-2184 (2005-05-14), i. k. 1052250ISAK000V-343

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-914, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5146 (2005-12-03), i. k. 1052250ISAK000V-914

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-87, 2006-02-02, Žin., 2006, Nr. 14-522 (2006-02-04), i. k. 1062250ISAK0000V-87

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-224, 2006-03-28, Žin., 2006, Nr. 35-1280 (2006-03-30), i. k. 1062250ISAK000V-224

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-485, 2006-06-13, Žin., 2006, Nr. 67-2482 (2006-06-15), i. k. 1062250ISAK000V-485

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-922, 2006-11-10, Žin., 2006, Nr. 123-4658 (2006-11-16), i. k. 1062250ISAK000V-922

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-122, 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-824 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK000V-122

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-288, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 46-1742 (2008-04-22), i. k. 1082250ISAK000V-288

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-873, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 123-4692 (2008-10-25), i. k. 1082250ISAK000V-873

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1151, 2008-11-26, Žin., 2008, Nr. 141-5582 (2008-12-09), i. k. 1082250ISAK00V-1151

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-353, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 59-2315 (2009-05-21), i. k. 1092250ISAK000V-353

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-953, 2009-11-23, Žin., 2009, Nr. 141-6237 (2009-11-28), i. k. 1092250ISAK000V-953

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-612, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4367 (2010-07-13), i. k. 1102250ISAK000V-612

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1163, 2014-11-10, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17070

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1445, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21113

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m spalio 5 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-842, 2015-07-09, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11226

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1079, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14462

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1384, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-157, 2016-02-05, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02463

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sarašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-559, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10824

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-906, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19767

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minstro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1164, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24986

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1299, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27218

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1425, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28726

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-256, 2017-03-07, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04025

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1270, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-08, i. k. 2017-17607

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo" pakeitimo