Sprendimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-847, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08957

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 iki 2022-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05547

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-01:

Nr. V-1564, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14831

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJO APIBRĖŽIMO ATNAUJINIMO

 

2020 m.  kovo 10 d. Nr. V-328
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei atsižvelgdamas į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją ir į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro gaires dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevencijos,

n u s p r e n d ž i u:

1.   Pakeisti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimą:

Klinikiniai kriterijai

Asmuo, kuriam pasireiškia bent vienas iš šių simptomų:

– kosulys;

– karščiavimas;

– apsunkintas kvėpavimas;

– staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas.

Kiti, rečiau pasitaikantys simptomai: galvos skausmas, šaltkrėtis, raumenų skausmas, nuovargis, vėmimas ir / ar viduriavimas.

Diagnostinis radiologinis kriterijus

Radiologiniai įrodymai apie pakitimus būdingus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai).

Laboratorinis kriterijus

SARS-CoV-2 viruso nukleino rūgšties arba antigeno nustatymas klinikiniame ėminyje*.

Epidemiologiniai kriterijai

Bent vienas iš šių epidemiologinių ryšių:

– artimas sąlytis su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios;

– asmuo yra ar buvo slaugos ar globos namų, kuriuose patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), gyventojas ar darbuotojas 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios.

Atvejų klasifikacija:

Galimas atvejis

Asmuo, kuris atitinka klinikinius kriterijus

Tikėtinas atvejis

Asmuo, kuris atitinka klinikinius ir epidemiologinius kriterijus

arba

Asmuo, atitinkantis diagnostinį radiologinį kriterijų

Patvirtintas atvejis

Asmuo, atitinkantis laboratorinį kriterijų.

*Greitųjų antigeno testo naudojimas apibrėžtas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro techniniame dokumente: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19_0.pdf.

2. Pavedu asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui naudoti šį COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimą atvejų išaiškinimui ir nustatymui bei taikant prevencijos ir kontrolės priemones.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                     Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-373, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05533

Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-498, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05925

Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-594, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06548

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1025, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09114

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1338, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11688

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1461, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13093

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2900, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27033

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1564, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14831

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo