Suvestinė redakcija nuo 2017-02-17 iki 2017-06-20

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-11-28, i. k. 2016-27587

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMISIJŲ PIRMININKŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. XIII-54

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 74 straipsniu, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininku Seimo narį Vitalijų Gailių.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Darių Kaminską.

 

3 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos pirmininku Seimo narį Virgilijų Poderį.

 

4 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Artūrą Skardžių.

 

5 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininke Seimo narę Ritą Tamašunienę.

 

6 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Justą Džiugelį.

 

7 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininku Seimo narį Kęstutį Smirnovą.

 

8 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Virgilijų Alekną.

 

9 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos komisijos pirmininku Seimo narį Petrą Valiūną.

 

10 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Rimą Andrikį.

 

11 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininku Seimo narį Dainių Gaižauską.

 

12 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Arvydą Anušauską.

 

13 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisijos pirmininke Seimo narę Guodą Burokienę.

 

14 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Kęstutį Masiulį.

 

15 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininku Seimo narį Juozą Oleką.

 

16 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininko pavaduotoja Seimo narę Radvilę Morkūnaitę-Mikulėnienę.

 

17 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos pirmininku Seimo narį Petrą Čimbarą.

 

171 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Edmundą Pupinį.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-80, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28612

 

18 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininke Seimo narę  Laimutę Matkevičienę.

 

19 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Algimantą Dumbravą.

 

20 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininku Seimo narį Mykolą Majauską.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-207, 2017-02-14, paskelbta TAR 2017-02-17, i. k. 2017-02720

 

21 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja Seimo narę Dovilę Šakalienę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-207, 2017-02-14, paskelbta TAR 2017-02-17, i. k. 2017-02720

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-80, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28612

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-207, 2017-02-14, paskelbta TAR 2017-02-17, i. k. 2017-02720

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo