Suvestinė redakcija nuo 2019-12-20

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-11-28, i. k. 2016-27587

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMISIJŲ PIRMININKŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. XIII-54

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 74 straipsniu, n u t a r i a:

 

1 straipsnis. Neteko galios nuo 2019-04-15

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-2071, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06113

 

11 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininku Seimo narį Ričardą Jušką.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2138, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08488

 

2 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Darių Kaminską.

 

3 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininku Seimo narį Virgilijų Poderį.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2505, 2019-11-07, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18032

 

4 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-03-23

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1054, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04459

 

41 straipsnis. Neteko galios nuo 2019-11-11

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-2505, 2019-11-07, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18032

 

42 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Valentiną Bukauską.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2749, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20947

 

5 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininku Seimo narį Antaną Matulą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2394, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-24, i. k. 2019-12135

 

6 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko pavaduotoja Seimo narę Aušrinę Norkienę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-512, 2017-06-22, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10739

Nr. XIII-562, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11346

 

7 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininku Seimo narį Kęstutį Smirnovą.

 

8 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Virgilijų Alekną.

 

9 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos komisijos pirmininku Seimo narį Petrą Valiūną.

 

10 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Rimą Andrikį.

 

11 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininku Seimo narį Viktorą Rinkevičių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2434, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15037

 

12 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Arvydą Anušauską.

 

13 straipsnis. Neteko galios nuo 2019-04-15

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-2071, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06113

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1287, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10227

 

131 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisijos pirmininke Seimo narę Vidą Ačienę.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2138, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08488

 

14 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Kęstutį Masiulį.

 

15 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininku Seimo narį Arūną Gumuliauską.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1676, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19116

 

16 straipsnis. Neteko galios nuo 2019-11-11

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-2505, 2019-11-07, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18032

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1676, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19116

 

161 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Liudą Jonaitį.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2749, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20947

 

17 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos pirmininku Seimo narį Petrą Čimbarą.

 

171 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Edmundą Pupinį.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-80, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28612

 

18 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininke Seimo narę  Laimutę Matkevičienę.

 

19 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Česlavą Olševskį.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-481, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10347

Nr. XIII-1054, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04459

 

20 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-03-23

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1054, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04459

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-207, 2017-02-14, paskelbta TAR 2017-02-17, i. k. 2017-02720

 

201 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininku Seimo narį Robertą Šarknicką.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1087, 2018-04-12, paskelbta TAR 2018-04-12, i. k. 2018-05949

 

21 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Andrių Navicką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-207, 2017-02-14, paskelbta TAR 2017-02-17, i. k. 2017-02720

Nr. XIII-512, 2017-06-22, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10739

Nr. XIII-1087, 2018-04-12, paskelbta TAR 2018-04-12, i. k. 2018-05949

 

22 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininku Seimo narį Gediminą Vasiliauską.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1623, 2018-11-13, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18395

 

221 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Justą Džiugelį.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1939, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00479

 

23 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-03-23

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1054, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04459

 

24 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-11-27

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1676, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19116

 

25 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-11-27

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1676, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19116

 

26 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Sveikos gyvensenos komisijos pirmininku Seimo narį Dainių Kepenį.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1054, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04459

 

27 straipsnis. Neteko galios nuo 2019-05-29

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-2138, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08488

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1676, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19116

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-80, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28612

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-207, 2017-02-14, paskelbta TAR 2017-02-17, i. k. 2017-02720

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-481, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10347

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-512, 2017-06-22, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10739

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-562, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11346

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-1054, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04459

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-1074, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05454

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-1087, 2018-04-12, paskelbta TAR 2018-04-12, i. k. 2018-05949

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-1287, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10227

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-1623, 2018-11-13, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18395

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-1676, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19116

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-1939, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00479

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-2071, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06113

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-2138, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08488

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-2394, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-24, i. k. 2019-12135

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-2434, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15037

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-2505, 2019-11-07, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18032

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-2749, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20947

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo