Nutarimas netenka galios 2019-09-01:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 881, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13779

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 8 d. nutarimo Nr. 96 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-07-20 iki 2019-08-31

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02424

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PROFESIJŲ, KURIOMS BŪTINA AUKŠTA PROFESINĖ KVALIFIKACIJA, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 8 d. Nr. 96

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Mindaugas Sinkevičius

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. 96

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d.

nutarimo Nr. 695 redakcija)

 

PROFESIJŲ, KURIOMS BŪTINA AUKŠTA PROFESINĖ KVALIFIKACIJA, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

LPK

kodas

Profesijos pavadinimas

1.

214106

Gamybos organizavimo inžinierius

2.

214115

Spausdinimo technologas

3.

214117

Medienos apdirbimo technologas

4.

214119

Įrenginių techninės priežiūros inžinierius

5.

214128

Medienos apdirbimo inžinierius

6.

214131

Siuvimo technologas

7.

214136

Gamybos inžinierius

8.

214302

Ekologijos inžinierius

9.

214401

Aviacijos inžinierius

10.

214402

Laivo mechaninės įrangos inžinierius

11.

214415

Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius

12.

214420

Laivų variklių ir jėgainių inžinierius

13.

214426

Laivų statybos inžinierius

14.

214427

Mechanikos technologas

15.

214430

Mechanikos inžinierius

16.

214437

Konstruktorius

17.

214453

Jūrų laivų inžinierius

18.

214510

Maisto produktų ir gėrimų technologas

19.

214523

Chemijos inžinierius

20.

214911

Automatikos inžinierius

21.

215101

Elektros inžinierius

22.

215201

Avionikos inžinierius

23.

216601

Grafikos dizaineris

24.

251101

Kompiuterių sistemų analitikas

25.

251104

Kompiuterių sistemų specialistas

26.

251106

Verslo informacinių technologijų konsultantas

27.

251107

Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais

28.

251201

Kompiuterių sistemų projektuotojas

29.

251203

Programinės įrangos kūrėjas

30.

251204

Programinės įrangos projektuotojas

31.

251206

Kompiuterių taikymo inžinierius

32.

251302

Multimedijos programų kūrėjas

33.

251303

Kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas

34.

251401

Programuotojas

35.

251403

Inžinierius programuotojas

36.

251901

Programinės įrangos testuotojas

37.

252102

Duomenų bazių administratorius

38.

252104

Duomenų bazių programuotojas

39.

252201

Tinklo administratorius

40.

252202

Informacinių technologijų sistemų administratorius

41.

252203

Kompiuterių sistemų administratorius

42.

252302

Kompiuterių sistemų inžinierius

43.

252303

Tinklo analitikas

44.

252305

Kompiuterių tinklo administratorius

45.

252306

Ryšių programuotojas

46.

252904

Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas

47.

311310

Elektros energetikos technikas

48.

311505

Aviacijos technikas

49.

311602

Cheminės inžinerijos technikas

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 695, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-19, i. k. 2018-12202

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 8 d. nutarimo Nr. 96 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo