Sprendimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-847, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08957

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 iki 2022-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08198

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-01:

Nr. V-1537, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14730

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE PAGAL SAUGUMO LYGIUS

 

2020 m. balandžio 17 d. Nr. V-917
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų teikimą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, n u s p r e n d ž i u:

Rekomenduoti visiems socialines paslaugas teikiančių įstaigų, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos, vadovams, sprendžiant klausimus, susijusius su asmeninės apsaugos priemonių naudojimu ir poreikio planavimu, vadovautis saugumo lygiais, nustatytais priede (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Aurelijus Veryga

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d.

sprendimo Nr. V-917

(2021 m. birželio 30 d. sprendimo V-1537

redakcija)

priedas

 

Naudojamos asmenINĖS apsaugos priemonės, priklausomai nuo teikiamų paslaugų

 

Saugumo lygis

Paslaugų gavėjų grupė

Teikiamos paslaugos pobūdis

Darbuotojai

Asmeninės apsaugos priemonės

I-as saugumo lygis

 

 

 

„Švarus“ srautas - paslaugos asmenims, kuriems nepasireiškia šie simptomai (karščiavimas ir/ar ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir/ar kuriems nėra patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19 liga)

 

●    Paslaugos metu nepatiriamas ilgalaikis artimas kontaktas (ilgiau nei 5 min, kai atstumas iki 1 m. arba ilgiau nei 15 min, kai atstumas iki 2 m. atstumu);

●    Paslaugos metu patiriamas tiesioginis kontaktas su asmeniu arba ilgalaikis kontaktas.

 

-    Bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą į namus teikiančių įstaigų darbuotojai, turintys trumpalaikį kontaktą su asmenimis;

-    socialinės globos paslaugas institucijoje teikiantys darbuotojai;

-    integralias socialinės globos ir slaugos paslaugas į namus teikiantys darbuotojai.

 

●    Kvėpavimo takų apsauga – vienkartinė medicininė (chirurginė) kaukė (keisti kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas), jei yra galimybė – naudoti FFP2 respiratorių*.

Jei patiriamas tiesioginis kontaktas ar ilgalaikis kontaktas, papildomai naudojama:

●    Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirštinės (keisti po paslaugos suteikimo);

●    Kūno apsauga – vienkartinis chalatas ar prijuostė.

 

II-as saugumo lygis

 

Paslaugos:

- įtariamiems COVID-19 ligą asmenims, kuriems pasireiškė šie simptomai (karščiavimas ir/ar ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir/ar kuriems dar nėra patvirtinta COVID-19 liga

- asmenims, kurie apgyvendinti izoliavimo patalpose, bet jiems nepasireiškė šie simptomai, kaip karščiavimas ar ūmios kvėpavimo takų infekcijos

●    Paslaugos metu patiriamas tiesioginis kontaktas su asmeniu arba ilgalaikis kontaktas (paslaugos gavėjas privalo dėvėti medicininę (chirurginę) kaukę)

 

-    socialinės globos paslaugas institucijoje teikiantys darbuotojai

-    su izoliavimo patalpose apgyvendintais asmenimis dirbantys darbuotojai

-    Kvėpavimo takų apsauga - respiratorius FFP2, jei yra galimybė  - FFP3*

-    Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirštinės (keisti po paslaugos suteikimo)

-    Kūno apsauga – vienkartinis ilgas neperšlampamas chalatas ilgomis rankovėmis arba vienkartinis chalatas su neperšlampama prijuoste arba kombinezonas

-    Veido (akių) apsauga – veido skydas ar priglundantys prie veido akiniai (keisti ar dezinfekuoti po paslaugos suteikimo)

-    Vienkartinė chirurginė kepurė, jei naudojamas ne kombinezonas

* Po kontakto su asmeniu liesti išorinės vienkartinės medicininės (chirurginės) kaukės ar respiratoriaus dalies rankomis negalima

 

Patalpas valantis personalas turi dėvėti: jei dirbama I-ojo saugumo lygio patalpose – medicininę (chirurginę) kaukę ir pirštines darbui su cheminėmis medžiagomis, jei dirbama įtariamų COVID-19 liga ar izoliuotų asmenų priežiūros zonoje – respiratorius (FFP2), pirštines darbui su cheminėmis medžiagomis, chalatą, akių apsaugą (akiniai arba veido skydelis), bachilus arba specialius batus ir kepuraitę.

 

Jei vairuotojai neturi sąlyčio su įtariamu COVID-19 ligos atveju ir jei mašinoje yra fizinė pertvara tarp vairuotojo ir likusios mašinos dalies, ECDC ir PSO rekomenduoja, kad vairuotojui pakanka vienkartinės medicininės kaukės.

 

Personalas, dirbantis su įtariamais COVID-19 liga ar izoliuotais asmenimis, keičia visą AAP komplektą po paslaugos suteikimo.

 

 

Papildomos sąlygos personalo ir asmenų saugai užtikrinti

·    geras patalpų vėdinimas;

·    liečiamų paviršių valymas ir dezinfekcija;

·    tinkama rankų higiena, įskaitant AAP užsidėjimo, dėvėjimo (svarbu rankomis neliesti kaukės ir respiratoriaus) ir nusiėmimo metu;

·    sumažintas kontaktų skaičius ir kontakto trukmė;

·    atstumo laikymasis (2 metrų);

·    ilgesnės (10-15 min.) pertraukos tarp skirtingų paslaugų suteikimo ar jiems teikiamų paslaugų toje pačioje vietoje;

·    rekomenduojama uždėti medicinines (chirurgines) kaukes visiems paslaugų gavėjams I-ojo saugumo lygio bendrose įstaigos patalpose, o visiems asmenims, kuriems pasireiškė simptomai (karščiavimas ir/ar ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir/ar kuriems dar nėra patvirtinta COVID-19 liga bei asmenims, esantiems izoliavimo patalpose, būtina uždėti medicininę (chirurginę) kaukę o neturint pakankamai – esant tiesioginiam kontaktui su kitais.

 

Racionalus AAP naudojimas esant jų trūkumui

·    Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, atliekant klinikinę apžiūrą ir teikiant kitas paslaugas įtariamam COVID-19 ligos atvejui, atsižvelgiant į AAP trūkumą daugelyje Europos šalių rekomenduoja šias AAP naudojimo modifikacijas:

-     jei trūksta FFP2/FFP3 respiratorių, darbuotojai, atliekantys procedūras ir turintys tiesioginį sąlytį su įtariamu atveju (nesant aerozolio susidarymo rizikos), turi dėvėti aukščiausio filtravimo lygio chirurginę kaukę, pirštines, apsauginius akinius ir chalatą.

 

·    Vienkartinės AAP turi būti saugiai tvarkomos po naudojimo (kaip infekuotos atliekos). Daugkartinio naudojimo apsaugos priemonės turi būti iš karto po naudojimo valomos ir dezinfekuojamos.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1537, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14730

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. V-917 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pagal saugumo lygius“ pakeitimo