Suvestinė redakcija nuo 2023-09-13

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2023-08-09, i. k. 2023-16020

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILĖS MORKŪNAITĖS-MIKULĖNIENĖS DALYVAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ PARLAMENTINIŲ KOMITETŲ KONFERENCIJOS (COSAC) PIRMININKŲ SUSITIKIME

 

2023 m. rugpjūčio 9 d. Nr. SV-S-1045

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoją Radvilę Morkūnaitę-Mikulėnienę 2023 m. rugsėjo 17–18 d. dalyvauti Europos Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos (COSAC) pirmininkų susitikime Madride (Ispanijos Karalystė).

Kartu 2023 m. rugsėjo 17–19 d. vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Europos reikalų komiteto biuro vedėja Dainora Asevičienė.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-1084, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-13, i. k. 2023-18110

 

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo komitetų dalyvavimui pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentiniuose ir Europos Parlamento rengiamuose susitikimuose skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-1084, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-13, i. k. 2023-18110

Dėl Seimo valdybos 2023 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. SV-S-1045 „Dėl Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės dalyvavimo Europos Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos (COSAC) pirmininkų susitikime“ pakeitimo

 

 

part_83f85c4b92564e908d974fd4b6faca6f_end