Suvestinė redakcija nuo 2019-12-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15097

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GRYNAVEISLIŲ MĖSINIŲ VEISLIŲ BULIŲ REPRODUKTORIŲ, KURIUOS TIKSLINGA 2019 METAIS PATIKRINTI PAGAL PALIKUONIŲ PENĖJIMOSI IR MĖSINES SAVYBES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. B1-699

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Pagalbos veislininkystei taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“, 9.8 papunktį:

1.       T v i r t i n u Grynaveislių mėsinių veislių bulių reproduktorių, kuriuos tikslinga 2019 metais patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašą (pridedama).

2.       P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veislininkystės skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Darius Remeika

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. B1-699

 

GRYNAVEISLIŲ MĖSINIŲ VEISLIŲ BULIŲ REPRODUKTORIŲ, KURIUOS TIKSLINGA 2019 METAIS PATIKRINTI PAGAL PALIKUONIŲ PENĖJIMOSI IR MĖSINES SAVYBES, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Buliaus unikalus numeris

Veislė

Laikytojas

1.

LT000006635954

Angusai

Tadas Kaduševičius

2.

LT000006698598

Aubrakai

Andrius Baublys

3.

FR008703202379

Limuzinai

Jonas Baublys

4.

LT000007293809

Aubrakai

Jonas Baublys

5.

UK542720700257

Hailendai

Aleksandr Visnap

6.

LT000007480452

Angusai

Gintautas Migonis

7.

CZ000030633034

Angusai

Justina Gudaitytė

8.

DE001501558947

Angusai

Mantas Dambrauskas

9.

FR001215005373

Aubrakai

Martynas Deveikis

10.

LT000006597904

Limuzinai

Angelė Zubrickienė

11.

LT000006574945

Angusai

Antanas Zubrickas

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-723, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16049

Nr. B1-772, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17773

Nr. B1-882, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19551

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-723, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16049

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. B1-699 „Dėl Grynaveislių mėsinių veislių bulių reproduktorių, kuriuos tikslinga 2019 metais patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-772, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17773

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. B1-699 „Dėl Grynaveislių mėsinių veislių bulių reproduktorių, kuriuos tikslinga 2019 metais patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-882, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19551

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. B1-699 „Dėl Grynaveislių mėsinių veislių bulių reproduktorių, kuriuos tikslinga 2019 metais patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo