Suvestinė redakcija nuo 2019-11-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04629

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARŠAVEDŽIŲ, KURIAS 2019 METAIS TIKSLINGA PATIKRINTI PAGAL PALIKUONIŲ PENĖJIMOSI IR MĖSINES SAVYBES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 25 d. Nr. B1-201

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Pagalbos veislininkystei taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“, 9.5 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacijos 2019-03-08 raštą Nr. S-90 „Dėl planuojamų patikrinti paršavedžių“:

1.         T v i r t i n u Paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašą (pridedama).

2.    P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Darius Remeika

 

patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. kovo 25 d.

įsakymu Nr. B1-201

 

PARŠAVEDŽIŲ, KURIAS 2019 METAIS TIKSLINGA PATIKRINTI PAGAL PALIKUONIŲ PENĖJIMOSI IR MĖSINES SAVYBES, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paršavedžių individualus / inventorinis numeris

Paršavedžių laikytojas

1.

LT096179/14

UAB „Žiobiškio kompleksas“

2.

LT096137/80

UAB „Žiobiškio kompleksas“

3.

LT096144/184

UAB „Žiobiškio kompleksas“

4.

LT096150/232

UAB „Žiobiškio kompleksas“

5.

LT096151/154

UAB „Žiobiškio kompleksas“

6.

LT096152/220

UAB „Žiobiškio kompleksas“

7.

LT096154/212

UAB „Žiobiškio kompleksas“

8.

LT096157/170

UAB „Žiobiškio kompleksas“

9.

LT096162/188

UAB „Žiobiškio kompleksas“

10.

LT096166/104

UAB „Žiobiškio kompleksas“

11.

LT096168/140

UAB „Žiobiškio kompleksas“

12.

LT096173/102

UAB „Žiobiškio kompleksas“

13.

LT096181/44

UAB „Žiobiškio kompleksas“

14.

LT096183/36

UAB „Žiobiškio kompleksas“

15.

LT096185/50

UAB „Žiobiškio kompleksas“

16.

LT096187/12

UAB „Žiobiškio kompleksas“

17.

LT096188/6

UAB „Žiobiškio kompleksas“

18.

LT096908/318

UAB „Žiobiškio kompleksas“

19.

LT096925/332

UAB „Žiobiškio kompleksas“

20.

LT096926/358

UAB „Žiobiškio kompleksas“

21.

LT096946/354

UAB „Žiobiškio kompleksas“

22.

LT096930/328

UAB „Žiobiškio kompleksas“

23.

LT096931/320

UAB „Žiobiškio kompleksas“

24.

LT096932/372

UAB „Žiobiškio kompleksas“

25.

LT096936/404

UAB „Žiobiškio kompleksas“

26.

LT096939/352

UAB „Žiobiškio kompleksas“

27.

LT095258/2586

UAB „Žiobiškio kompleksas“

28.

LT096945/338

UAB „Žiobiškio kompleksas“

29.

LT097278/722

UAB „Žiobiškio kompleksas“

30.

LT097281/724

UAB „Žiobiškio kompleksas“

31.

LT097558/1320

UAB „Žiobiškio kompleksas“

32.

LT096951/486

UAB „Žiobiškio kompleksas“

33.

LT096953/536

UAB „Žiobiškio kompleksas“

34.

LT096031/2944

UAB „Žiobiškio kompleksas“

35.

LT097589/1398

UAB „Žiobiškio kompleksas“

36.

LT097590/1430

UAB „Žiobiškio kompleksas“

37.

LT096957/398

UAB „Žiobiškio kompleksas“

38.

LT096958/490

UAB „Žiobiškio kompleksas“

39.

LT097597/1438

UAB „Žiobiškio kompleksas“

40.

LT097573/1232

UAB „Žiobiškio kompleksas“

41.

LT096963/474

UAB „Žiobiškio kompleksas“

42.

LT097249/856

UAB „Žiobiškio kompleksas“

43.

LT096967/510

UAB „Žiobiškio kompleksas“

44.

LT096045/2806

UAB „Žiobiškio kompleksas“

45.

LT097599/1432

UAB „Žiobiškio kompleksas“

46.

LT096970/454

UAB „Žiobiškio kompleksas“

47.

LT098001/1316

UAB „Žiobiškio kompleksas“

48.

LT096046/2724

UAB „Žiobiškio kompleksas“

49.

LT096975/562

UAB „Žiobiškio kompleksas“

50.

LT096976/516

UAB „Žiobiškio kompleksas“

51.

LT096977/494

UAB „Žiobiškio kompleksas“

52.

LT097252/892

UAB „Žiobiškio kompleksas“

53.

LT097535/944

UAB „Žiobiškio kompleksas“

54.

LT096990/574

UAB „Žiobiškio kompleksas“

55.

LT098002/1350

UAB „Žiobiškio kompleksas“

56.

LT098028/1602

UAB „Žiobiškio kompleksas“

57.

LT097508/1200

UAB „Žiobiškio kompleksas“

58.

LT096996/882

UAB „Žiobiškio kompleksas“

59.

LT096998/914

UAB „Žiobiškio kompleksas“

60.

LT098029/1596

UAB „Žiobiškio kompleksas“

61.

LT096048/2746

UAB „Žiobiškio kompleksas“

62.

LT098031/1678

UAB „Žiobiškio kompleksas“

63.

LT097204/884

UAB „Žiobiškio kompleksas“

64.

LT097205/834

UAB „Žiobiškio kompleksas“

65.

LT096160/190

UAB „Žiobiškio kompleksas“

66.

LT097250/818

UAB „Žiobiškio kompleksas“

67.

LT097209/902

UAB „Žiobiškio kompleksas“

68.

LT098032/1546

UAB „Žiobiškio kompleksas“

69.

LT097212/594

UAB „Žiobiškio kompleksas“

70.

LT097214/736

UAB „Žiobiškio kompleksas“

71.

LT097216/740

UAB „Žiobiškio kompleksas“

72.

LT097218/658

UAB „Žiobiškio kompleksas“

73.

LT097224/668

UAB „Žiobiškio kompleksas“

74.

LT098033/1580

UAB „Žiobiškio kompleksas“

75.

LT098035/1620

UAB „Žiobiškio kompleksas“

76.

LT097230/702

UAB „Žiobiškio kompleksas“

77.

LT097231/600

UAB „Žiobiškio kompleksas“

78.

LT098036/1638

UAB „Žiobiškio kompleksas“

79.

LT098055/1508

UAB „Žiobiškio kompleksas“

80.

LT098312/1924

UAB „Žiobiškio kompleksas“

81.

LT098093/2026

UAB „Žiobiškio kompleksas“

82.

LT097242/918

UAB „Žiobiškio kompleksas“

83.

LT096363/2962

UAB „Žiobiškio kompleksas“

84.

LT096356/2956

UAB „Žiobiškio kompleksas“

85.

LT094951/1894

UAB „Žiobiškio kompleksas“

86.

LT096063/2826

UAB „Žiobiškio kompleksas“

87.

LT096365/2924

UAB „Žiobiškio kompleksas“

88.

LT096057/2782

UAB „Žiobiškio kompleksas“

89.

LT096060/2780

UAB „Žiobiškio kompleksas“

90.

LT094877/1756

UAB „Žiobiškio kompleksas“

91.

LT096335/3044

UAB „Žiobiškio kompleksas“

92.

LT096328/3188

UAB „Žiobiškio kompleksas“

93.

LT096345/2982

UAB „Žiobiškio kompleksas“

94.

LT096320/3168

UAB „Žiobiškio kompleksas“

95.

LT096344/3028

UAB „Žiobiškio kompleksas“

96.

LT096341/2994

UAB „Žiobiškio kompleksas“

97.

LT096334/3046

UAB „Žiobiškio kompleksas“

98.

LT094937/1922

UAB „Žiobiškio kompleksas“

99.

LT097175/5255

UAB „Vikonas“

100.

LT095464/4769

UAB „Vikonas“

101.

LT096818/5062

UAB „Vikonas“

102.

LT095908/4828

UAB „Vikonas“

103.

LT095931/4888

UAB „Vikonas“

104.

LT097171/5258

UAB „Vikonas“

105.

LT095990/4998

UAB „Vikonas“

106.

LT097781/5744

UAB „Vikonas“

107.

LT097789/5670

UAB „Vikonas“

108.

LT098113/5761

UAB „Vikonas“

109.

LT096824/5096

UAB „Vikonas“

110.

LT096839/5092

UAB „Vikonas“

111.

LT098151/5831

UAB „Vikonas“

112.

LT098169/5908

UAB „Vikonas“

113.

LT096848/5160

UAB „Vikonas“

114.

LT098126/5695

UAB „Vikonas“

115.

LT096854/5147

UAB „Vikonas“

116.

LT097749/5706

UAB „Vikonas“

117.

LT098122/5697

UAB „Vikonas“

118.

LT096871/5026

UAB „Vikonas“

119.

LT096874/5064

UAB „Vikonas“

120.

LT098132/5789

UAB „Vikonas“

121.

LT098124/5809

UAB „Vikonas“

122.

LT096881/5053

UAB „Vikonas“

123.

LT096887/5041

UAB „Vikonas“

124.

LT096888/5205

UAB „Vikonas“

125.

LT096894/5163

UAB „Vikonas“

126.

LT096897/5123

UAB „Vikonas“

127.

LT096899/5156

UAB „Vikonas“

128.

LT096900/5191

UAB „Vikonas“

129.

LT097105/5178

UAB „Vikonas“

130.

LT097112/5243

UAB „Vikonas“

131.

LT097114/5233

UAB „Vikonas“

132.

LT097115/5248

UAB „Vikonas“

133.

LT097118/5221

UAB „Vikonas“

134.

LT097120/5219

UAB „Vikonas“

135.

LT097121/5229

UAB „Vikonas“

136.

LT098161/5912

UAB „Vikonas“

137.

LT097124/5222

UAB „Vikonas“

138.

LT097125/5231

UAB „Vikonas“

139.

LT097127/5230

UAB „Vikonas“

140.

LT097128/5167

UAB „Vikonas“

141.

LT097130/5182

UAB „Vikonas“

142.

LT097133/5197

UAB „Vikonas“

143.

LT097134/5149

UAB „Vikonas“

144.

LT098146/5733

UAB „Vikonas“

145.

LT097141/5305

UAB „Vikonas“

146.

LT097142/5303

UAB „Vikonas“

147.

LT097143/5314

UAB „Vikonas“

148.

LT097144/5304

UAB „Vikonas“

149.

LT097145/5240

UAB „Vikonas“

150.

LT097146/5225

UAB „Vikonas“

151.

LT097147/5217

UAB „Vikonas“

152.

LT098108/5757

UAB „Vikonas“

153.

LT097150/5296

UAB „Vikonas“

154.

LT097151/5297

UAB „Vikonas“

155.

LT097153/5283

UAB „Vikonas“

156.

LT097154/5280

UAB „Vikonas“

157.

LT097155/5286

UAB „Vikonas“

158.

LT097157/5292

UAB „Vikonas“

159.

LT097160/5310

UAB „Vikonas“

160.

LT097161/5274

UAB „Vikonas“

161.

LT097162/5252

UAB „Vikonas“

162.

LT097163/5256

UAB „Vikonas“

163.

LT097012/8026

ŽŪB „Gražionių bekonas“

164.

LT097053/8528

ŽŪB „Gražionių bekonas“

165.

LT097018/8252

ŽŪB „Gražionių bekonas“

166.

LT097014/8204

ŽŪB „Gražionių bekonas“

167.

LT097016/8154

ŽŪB „Gražionių bekonas“

168.

LT097013/8200

ŽŪB „Gražionių bekonas“

169.

LT097020/8120

ŽŪB „Gražionių bekonas“

170.

LT097019/8280

ŽŪB „Gražionių bekonas“

171.

LT097044/8546

ŽŪB „Gražionių bekonas“

172.

LT096297/8114

ŽŪB „Gražionių bekonas“

173.

LT095382/7082

ŽŪB „Gražionių bekonas“

174.

LT095391/7036

ŽŪB „Gražionių bekonas“

175.

LT095063/6340

ŽŪB „Gražionių bekonas“

176.

LT095339/6904

ŽŪB „Gražionių bekonas“

177.

LT097379/9528

ŽŪB „Gražionių bekonas“

178.

LT096256/7742

ŽŪB „Gražionių bekonas“

179.

LT095362/6830

ŽŪB „Gražionių bekonas“

180.

LT096282/7486

ŽŪB „Gražionių bekonas“

181.

LT096300/8118

ŽŪB „Gražionių bekonas“

182.

LT095081/6304

ŽŪB „Gražionių bekonas“

183.

LT095040/6370

ŽŪB „Gražionių bekonas“

184.

LT095071/6374

ŽŪB „Gražionių bekonas“

185.

LT096215/7244

ŽŪB „Gražionių bekonas“

186.

LT096213/7318

ŽŪB „Gražionių bekonas“

187.

LT097693/9800

ŽŪB „Gražionių bekonas“

188.

LT097081/8530

ŽŪB „Gražionių bekonas“

189.

LT098431/12

ŽŪB „Gražionių bekonas“

190.

LT098433/36

ŽŪB „Gražionių bekonas“

191.

LT097316/8840

ŽŪB „Gražionių bekonas“

192.

LT097318/8814

ŽŪB „Gražionių bekonas“

193.

LT097322/8806

ŽŪB „Gražionių bekonas“

194.

LT097325/8918

ŽŪB „Gražionių bekonas“

195.

LT096284/7540

ŽŪB „Gražionių bekonas“

196.

LT098439/60

ŽŪB „Gražionių bekonas“

197.

LT097328/9086

ŽŪB „Gražionių bekonas“

198.

LT097329/9036

ŽŪB „Gražionių bekonas“

199.

LT097687/9846

ŽŪB „Gražionių bekonas“

200.

LT098428/9998

ŽŪB „Gražionių bekonas“

201.

LT098443/116

ŽŪB „Gražionių bekonas“

202.

LT098445/106

ŽŪB „Gražionių bekonas“

203.

LT097334/9072

ŽŪB „Gražionių bekonas“

204.

LT096278/7570

ŽŪB „Gražionių bekonas“

205.

LT097336/8922

ŽŪB „Gražionių bekonas“

206.

LT097045/8502

ŽŪB „Gražionių bekonas“

207.

LT098421/9918

ŽŪB „Gražionių bekonas“

208.

LT098425/10

ŽŪB „Gražionių bekonas“

209.

LT098432/18

ŽŪB „Gražionių bekonas“

210.

LT097348/9276

ŽŪB „Gražionių bekonas“

211.

LT098257/428

ŽŪB „Gražionių bekonas“

212.

LT095380/7040

ŽŪB „Gražionių bekonas“

213.

LT096203/7482

ŽŪB „Gražionių bekonas“

214.

LT098252/612

ŽŪB „Gražionių bekonas“

215.

LT097353/9356

ŽŪB „Gražionių bekonas“

216.

LT098429/6

ŽŪB „Gražionių bekonas“

217.

LT098437/104

ŽŪB „Gražionių bekonas“

218.

LT098479/226

ŽŪB „Gražionių bekonas“

219.

LT098804/910

ŽŪB „Gražionių bekonas“

220.

LT098496/458

ŽŪB „Gražionių bekonas“

221.

LT098265/418

ŽŪB „Gražionių bekonas“

222.

LT097360/9284

ŽŪB „Gražionių bekonas“

223.

LT097361/9364

ŽŪB „Gražionių bekonas“

224.

LT098256/420

ŽŪB „Gražionių bekonas“

225.

LT098488/706

ŽŪB „Gražionių bekonas“

226.

LT098255/534

ŽŪB „Gražionių bekonas“

227.

LT098302/2132

UAB „Žiobiškio kompleksas“

228.

LT098097/2038

UAB „Žiobiškio kompleksas“

229.

LT098094/2090

UAB „Žiobiškio kompleksas“

230.

LT098317/1994

UAB „Žiobiškio kompleksas“

231.

LT098308/1998

UAB „Žiobiškio kompleksas“

232.

LT098309/2004

UAB „Žiobiškio kompleksas“

233.

LT098368/2088

UAB „Žiobiškio kompleksas“

234.

LT097519/1062

UAB „Žiobiškio kompleksas“

235.

LT098352/2186

UAB „Žiobiškio kompleksas“

236.

LT098367/2218

UAB „Žiobiškio kompleksas“

237.

LT098360/2208

UAB „Žiobiškio kompleksas“

238.

LT098314/1852

UAB „Žiobiškio kompleksas“

239.

LT098315/1832

UAB „Žiobiškio kompleksas“

240.

LT098350/2312

UAB „Žiobiškio kompleksas“

241.

LT098311/1672

UAB „Žiobiškio kompleksas“

242.

LT098353/2242

UAB „Žiobiškio kompleksas“

243.

LT098373/2104

UAB „Žiobiškio kompleksas“

244.

LT098351/2232

UAB „Žiobiškio kompleksas“

245.

LT092506/5238

Pauliukų ŽŪB

246.

LT098354/2250

UAB „Žiobiškio kompleksas“

247.

LT092508/5258

Pauliukų ŽŪB

248.

LT092509/5260

Pauliukų ŽŪB

249.

LT098356/2180

UAB „Žiobiškio kompleksas“

250.

LT092511/5290

Pauliukų ŽŪB

251.

LT092512/5240

Pauliukų ŽŪB

252.

LT098359/2326

UAB „Žiobiškio kompleksas“

253.

LT098365/2122

UAB „Žiobiškio kompleksas“

254.

LT092515/5254

Pauliukų ŽŪB

255.

LT092516/5282

Pauliukų ŽŪB

256.

LT092517/5246

Pauliukų ŽŪB

257.

LT092518/5264

Pauliukų ŽŪB

258.

LT092519/5250

Pauliukų ŽŪB

259.

LT092520/5310

Pauliukų ŽŪB

260.

LT092521/5266

Pauliukų ŽŪB

261.

LT092522/5302

Pauliukų ŽŪB

262.

LT092523/5268

Pauliukų ŽŪB

263.

LT092524/5300

Pauliukų ŽŪB

264.

LT092525/5292

Pauliukų ŽŪB

265.

LT092526/5274

Pauliukų ŽŪB

266.

LT092527/5286

Pauliukų ŽŪB

267.

LT092528/5270

Pauliukų ŽŪB

268.

LT092529/5280

Pauliukų ŽŪB

269.

LT092530/5276

Pauliukų ŽŪB

270.

LT092531/5314

Pauliukų ŽŪB

271.

LT097601/301

Irena Kazlauskienė

272.

LT097602/300

Irena Kazlauskienė

273.

LT097603/302

Irena Kazlauskienė

274.

LT097604/326

Irena Kazlauskienė

275.

LT097605/329

Irena Kazlauskienė

276.

LT097606/327

Irena Kazlauskienė

277.

LT097607/328

Irena Kazlauskienė

278.

LT097608/318

Irena Kazlauskienė

279.

LT093811/170

Audronė Žilienė

280.

LT093833/232

Audronė Žilienė

281.

LT093814/198

Audronė Žilienė

282.

LT093819/192

Audronė Žilienė

283.

LT093820/214

Audronė Žilienė

284.

LT093831/248

Audronė Žilienė

285.

LT093832/244

Audronė Žilienė

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-263, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06388

Nr. B1-379, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08546

Nr. B1-530, 2019-07-25, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12295

Nr. B1-630, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13644

Nr. B1-695, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15050

Nr. B1-799, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18484

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-263, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06388

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. B1-201 „Dėl Paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-379, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08546

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. B1-201 „Dėl Paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-530, 2019-07-25, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12295

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. B1-201 „Dėl Paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-630, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13644

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. B1-201 „Dėl Paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-695, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15050

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. B1-201 „Dėl Paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-799, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18484

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. B1-201 „Dėl Paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo