Suvestinė redakcija nuo 2019-05-16

 

Dekretas paskelbtas: TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02290

 

 

Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA

 

2018 m. vasario 13 d. Nr. 1K-1217

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 22 punktu,

a p d o v a n o j a m i  Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Vasario          16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi

 

Egidijus KŪRIS – Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas; profesorius; buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas; reikšmingai prisidėjęs tobulinant Lietuvos teisinę sistemą, stiprinant konstitucinį teisingumą Lietuvoje;

 

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Jonas Vytautas ŽUKAS – Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas;

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Dainius ŽALIMAS – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas; Vilniaus universiteto profesorius; reikšmingai prisidėjęs tobulinant Lietuvos teisinę sistemą, stiprinant konstitucinį teisingumą Lietuvoje;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Egidijus JARAŠIŪNAS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas; profesorius; buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas; reikšmingai prisidėjęs atkuriant Lietuvos valstybę, tobulinant jos teisinę sistemą, stiprinant konstitucinį teisingumą;

Kazys Napaleonas KITKAUSKAS – Lietuvos architektas restauratorius; ilgametis K. Donelaičio draugijos ir Tautos fondo atstovybės Lietuvoje pirmininkas ir Lietuvos valdovų rūmų atstatymo projekto mokslinis vadovas; daktaras; Vilniaus arkikatedros tyrinėtojas ir lobyno atradėjas;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi

 

Artur NEVES PINA MONTEIRO – Portugalijos kariuomenės vadas, generolas (Portugalija);

Julius SASNAUSKAS – Romos katalikų bažnyčios kunigas, vienuolis pranciškonas, disidentas, ilgametis katalikų radijo „Mažosios studijos“ laidų autorius, rašytojas; drąsos, laisvės ir atsakomybės idealų propaguotojas;

Volker WIEKER – Vokietijos kariuomenės vadas, generolas (Vokietijos Federacinė Respublika);

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi

 

Irena BALČIŪNIENĖ – nusipelniusi Lietuvos gydytoja ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja; buvusi ilgametė Vilniaus universiteto Stomatologinės klinikos vadovė; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto vadovė; profesorė; daktarė;

Rimantas BENETIS – nusipelnęs Lietuvos gydytojas; viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas; Kardiologijos instituto vadovas; profesorius; daktaras;

Saulius KLIMAŠAUSKAS – biochemikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys; Vilniaus universiteto profesorius, habilituotas daktaras; aktyvus Lietuvos mokslo pažangos puoselėtojas;

Rimvydas NORKUS – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas; Mykolo Romerio universiteto profesorius, reikšmingai prisidėjęs prie teismų sistemos tobulinimo ir teisės mokslo vystymosi;

Saulius URBANAVIČIUS – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius, reikšmingai prisidėjęs prie kovos su korupcija Lietuvoje;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi

 

Jurgis Rimas DVARIONAS – smuikininkas, pedagogas, muzikos kritikas, aktyvus Lietuvos kultūros puoselėtojas; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius; daktaras;

Zita KELMICKAITĖ – etnomuzikologė, žurnalistė, televizijos, radijo laidų ir renginių vedėja; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė;

Makoto SUEMATSU – Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūros prezidentas; aktyvus Japonijos ir Lietuvos bendradarbiavimo medicinos srityje iniciatorius ir puoselėtojas; profesorius; daktaras (Japonija);

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi

 

Stasė BELICKIENĖ – ilgametė gydytoja, aktyvi katalikiško švietimo ir sveikos gyvensenos puoselėtoja; leidinių „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, „Aušra“ ir „Rūpintojėlis“ platintoja;

Giedrimantas BERNOTAS – viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Neurochirurgijos skyriaus gydytojas neurochirurgas; docentas; daktaras;

Pranas GURSKAS – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų chirurgijos centro Vaikų chirurgijos skyriaus vyresnysis gydytojas vaikų chirurgas; daktaras;

Virginijus JAKUTIS – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų anesteziologijos-reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas; anesteziologas reanimatologas;

Vytautas KASIULEVIČIUS – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Šeimos medicinos centro vadovas, šeimos gydytojas; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto podiplominių studijų prodekanas; profesorius; daktaras;

Mantas KATINAS – viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius; Lietuvos, kaip patrauklios valstybės užsienio investicijoms, pozicijų pasaulyje stiprintojas; lietuvių kilmės specialistų grįžimo iš emigracijos skatintojas;

Liudvika KNIZIKEVIČIENĖ – buvusi ilgametė Respublikinės Panevėžio ligoninės Naujagimių skyriaus vedėja; aktyvi Lietuvos istorijos, Panevėžio krašto kultūros puoselėtoja;

Vytautas KUZMINSKIS – nusipelnęs Lietuvos gydytojas, viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Nefrologijos klinikos profesorius; Antrojo inkstų transplantacijos centro Lietuvoje iniciatorius; daktaras;

Mindaugas KVIETKAUSKAS – poetas, literatūrologas, kritikas, vertėjas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius, Vilniaus universiteto docentas, daktaras; aktyvus lietuvių literatūros ir kultūros tyrinėtojas bei puoselėtojas;

Audronė MARCINKUTĖ – nusipelniusi Lietuvos gydytoja, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centro gydytoja infektologė;

Donatas MAŽEIKA – Lietuvos kriminalinės policijos biuro valdybos viršininkas;

Sergej MURAVJOV – tarptautinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas; daugelio iniciatyvų kovai su korupcija Lietuvoje autorius;

Vaclovas PAKETŪRAS – kompozitorius, pedagogas, muzikos teorijos ir harmonijos knygų autorius, lietuvių folkloro motyvais ir lietuvių liaudies instrumentais atliekamų kūrinių autorius; profesorius;

Rimvydas PETRAUSKAS – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas, profesorius, daktaras; aktyvus Lietuvos istorijos populiarintojas;

Juozas RUOLIA – nusipelnęs Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojas, Nacionalinio vėžio instituto medicinos biologas fitoterapeutas, aktyvus sveikos gyvensenos puoselėtojas, įtaigiai formuojantis visuomenės sveikos gyvensenos įpročius;

Juozas SAKALAUSKAS – viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Kardiologijos instituto gydytojas širdies chirurgas; profesorius; habilituotas daktaras;

Sigitas ŠILEIKIS – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdybos viršininkas;

Vytautas ULEVIČIUS – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skyriaus viršininkas;

Gintaras VALINČIUS – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro direktorius, daktaras; aktyvus Lietuvos sumaniosios specializacijos kūrėjas, gyvybės mokslų plėtros Lietuvoje puoselėtojas;

 

 

 

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi

 

Arvydas ANUŠAUSKAS – istorikas, publicistas, scenaristas; Lietuvos Respublikos Seimo narys; aktyvus istorinės atminties ir teisingumo puoselėtojas; okupacinio režimo ir pasipriešinimo kovų tyrinėtojas;

Samuel BAK – dailininkas, aktyvus Vilniaus geto atminties puoselėtojas (Jungtinės Amerikos Valstijos);

Ramutė Teresė BRUZGELEVIČIENĖ – žurnalistė, prozininkė, mokslininkė, Lietuvos edukologijos universiteto docentė, daktarė; aktyvi atkurtos Lietuvos valstybės švietimo reformos tyrinėtoja ir habilituotos daktarės Meilės Lukšienės mokslinių darbų skleidėja visuomenei;

Mirga GRAŽINYTĖ – dirigentė, Birmingamo simfoninio orkestro muzikos direktorė;

Algirdas JUOZAPAVIČIUS – uždarosios akcinės bendrovės „Šviesos konversija“ direktorius, ilgametis lazerinių technologijų kūrėjas; daktaras;

Alfons JURKIEVICZ – ilgametis Lenkijos Vroclavo vyskupijos kunigas, aktyvus lietuvių tautinės tapatybės puoselėtojas Lenkijoje;

Paulius Bernardas KONCĖ – fleitininkas; pedagogas; Vilniaus universiteto kamerinio orkestro įkūrėjas, meno vadovas ir dirigentas;

Vladas LAŠAS – pažangių idėjų rėmėjas ir skleidėjas; Lietuvos, kaip patrauklios valstybės užsienio investicijoms, pozicijų pasaulyje stiprintojas; savižudybių prevencijos projektų puoselėtojas; daktaras;

Teisutis MAKAČINAS – kompozitorius; pedagogas; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius; populiarių kamerinių, simfoninių ir vokalinių kūrinių muzikos autorius;

Artūras RAILA – Vilniaus dailės akademijos profesorius; aktyvus vizualiųjų menų kūrėjas;

Valdas RAKUTIS – karo istorikas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius; ilgametis Lietuvos skautų sąjungos narys, aktyvus skautų stovyklų organizatorius ir dalyvis, vienas iš skautų paramos fondo įkūrėjų;

Jonas RUŠKUS – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, daktaras; Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys ekspertas; aktyvus neįgaliųjų ir kitų pažeidžiamų asmenų grupių teisių gynėjas;

Šarūnas ŠUIPIS – „Western Union“ padalinio Lietuvoje vadovas, Lietuvos, kaip patrauklios valstybės užsienio investicijoms, pozicijų pasaulyje stiprintojas; socialinių iniciatyvų įgyvendintojas;

Diana VILYTĖ – Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė, reikšmingai prisidėjusi prie skaidrios ir efektyvios viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimo Lietuvoje;

Aldona Marianna VOICECHOVSKA – Lenkijos Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos mokytoja; aktyvi lietuvių etninės kultūros ir švietimo skleidėja etninėse lietuvių žemėse Lenkijoje;

Olga ŽALIENĖ – muziejininkė, istorikė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė; aktyvi jūrinių tradicijų kūrimo ir jūrinio kultūros paveldo puoselėtoja;

Kazimieras Romualdas ŽUPERKA – Šiaulių universiteto profesorius; habilituotas daktaras; daugelio lietuvių kalbos stilistikos vadovėlių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir aukštųjų mokyklų studentams autorius;

 

Vyčio kryžiaus ordino medaliu

 

Virgilija NOVIKIENĖ – Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos pareigūnė;

Arūnas ŠILEIKIS – Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos pareigūnas, majoras;

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu

 

Rūta EGLINSKIENĖ – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo skyriaus vadovė, vertingų dokumentų Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčioje išsaugojimo iniciatorė;

Valdas JONAITIS – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis specialistas;

Jolanta KRYŽEVIČIENĖ – žurnalistė, televizijos ir radijo kultūros laidų vedėja;

Sofija LAPĖNIENĖ – žurnalistė, svariai prisidėjusi prie nacionalinio saugumo užtikrinimo ir energetikos sektoriaus skaidrinimo;

Jūratė LITVINAITĖ – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, švietimo iniciatyvų kūrėja;

Vytautė LIUTVINIENĖ – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyriausioji tyrėja;

Indrė MAKARAITYTĖ – žurnalistė, svariai prisidėjusi prie valstybės ir pilietinės savimonės stiprinimo bei kovos su korupcija;

Elena MOTIEJŪNIENĖ – ilgametė Lietuvos fundamentalių švietimo dokumentų kūrėja, nacionalinio ugdymo turinio ekspertė, daktarė;

Dovydas PANCEROVAS – žurnalistas, patriotiškumo puoselėtojas, kovos su korupcija propaguotojas;

Daiva PENKAUSKIENĖ – Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė, aktyvi strateginių Lietuvos švietimo kaitos projektų ir programų iniciatorė ir įgyvendintoja, daktarė;

Aurimas PEREDNIS – žurnalistas, radijo laidų vedėjas; pilietiškos savimonės bei atviros visuomenės diskusijų puoselėtojas;

Vykintas PUGAČIAUSKAS – žurnalistas, svariai prisidėjęs prie valstybingumo stiprinimo, visuomenės švietimo ir užsienio politikos įgyvendinimo;

Audrius RAKAUSKAS – aktorius, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidos „Gustavo enciklopedija“ autorius ir režisierius;

Vaidas SALDŽIŪNAS – žurnalistas, svariai prisidėjęs prie nacionalinio saugumo, pilietinės savimonės ir kovos su melagingomis naujienomis stiprinimo;

Dainius SINKEVIČIUS – žurnalistas, skaidresnės ir teisingesnės valstybės kūrimo puoselėtojas, svariai prisidėjęs prie teisėsaugos institucijų veiklos skaidrinimo;

Jūratė ŠOVIENĖ – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja, reikšmingai prisidėjusi prie sąžiningos konkurencijos Lietuvoje apsaugos;

Rimutja VAITONIENĖ – nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kardiologijos ir angiologijos centro Trečiojo operacinio bloko vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė;

Reiza ZINKEVIČIENĖ – Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė, tarpkultūrinio dialogo ir daugiakalbystės plėtros, tolerancijos ir pagarbos kitoms tautoms ugdymo puoselėtoja;

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1K-1645, 2019-05-16, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07798

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

 

Remigijus ADOMAITIS – Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direktorius; berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir dirigentas;

Jadvyga BALVOČIŪTĖ – uždarosios akcinės bendrovės „Jadvygos žolės“ įkūrėja, vaistininkė; aktyvi sveikos gyvensenos ir ekologinio ūkininkavimo tradicijų pradininkė ir puoselėtoja;

Alfonsas BUKONTAS – poetas, prozininkas, vertėjas, publicistas, daugelio populiarių dainų žodžių autorius, lietuvių poetinės tradicijos puoselėtojas;

Arnoldas FOKAS – buvęs ilgametis projekto „Misija Sibiras“ ekspedicijų vadovas;

Martynas GUDONAVIČIUS – startuolio „TRAFI“ vadovas, inovacijų kūrėjas ir diegėjas;

Audrius JUZĖNAS – režisierius, Lietuvos istorijos aktualijų puoselėtojas kino filmuose;

Sergejus KANOVIČIUS – poetas, vertėjas, aktyvus Lietuvoje gyvenusių žydų istorinės ir kultūrinės atminties puoselėtojas;

Dalia KITAVIČIENĖ – Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, priklausomybių mažinimo projektų iniciatorė ir koordinatorė;

Jūratė KONČIUVIENĖ – aktyvi neatlygintinos kraujo donorystės Lietuvoje pradininkė ir puoselėtoja;

Andrius KULIKAUSKAS – kompozitorius, muzikantas, aranžuotojas;

Nijolė Ona LEPEŠKIENĖ – ilgametė kultūros darbuotoja; tautiškumo ir laisvės kovų dalyvių atminimo skleidėja; socialinės kultūrinės veiklos puoselėtoja;

Aurelija LINGIENĖ – viešosios įstaigos Asmenybės brandos centras direktorė, psichologė, aktyvi pažeidžiamiausių visuomenės narių teisių gynėja; ekspertinės pagalbos sunkumus patiriančioms šeimoms ir vaikams teikėja;

Birutė MARCINKEVIČIŪTĖ – Lietuvos aktorė, režisierė, choreografė, poetė;

Neringa MEDUTYTĖ – dokumentinių filmų režisierė, žurnalistė ir prodiuserė; nacionalinio saugumo iššūkių ir šiuolaikinio patriotizmo įprasmintoja;

Marina MITIUKEVIČ – Baltarusijos Lydos lietuvių bendruomenės Lituanistinės mokyklos vedėja ir lietuvių kalbos mokytoja, lietuviškos kultūros ir švietimo puoselėtoja etninėse lietuvių žemėse Baltarusijoje;

Caroline Nendrė PALIULIENĖ – vertėja, rašytoja, lietuvių literatūros ir kultūros puoselėtoja Prancūzijoje;

Giedrius PUSKUNIGIS – kompozitorius, muzikos teatrui ir kinui autorius;

Aldona RAGEVIČIENĖ – aktyvi etnokultūrinio sąjūdžio Lietuvoje pradininkė, ilgametė tradicinio lietuvių folkloro puoselėtoja Lietuvoje ir užsienyje;

Vida RAMAŠKIENĖ – Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ iniciatorė ir ilgametė direktorė; Lietuvos kultūros ir meno tarybos narė;

Linas RIMŠA – kompozitorius, muzikantas, įvairių muzikos žanrų autorius;

Algirdas SVIDINSKAS – Kauno rajono Raudondvario kultūros centro etnografas; folklorinių kolektyvų vadovas; etninės kultūros sklaidos ir rytų aukštaičių tarmės puoselėtojas;

Linas ŠMIGELSKAS – muziejininkas, kultūros, mokslo ir švietimo sričių sąveikos puoselėtojas;

Rimutė VITAITĖ – Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro vyriausioji etnografė; Aukštaitijos regiono tapatumo, etninės kultūros ir gyvųjų tradicijų puoselėtoja;

 

Sausio 13-osios atminimo medaliu

 

Eugenijus BOTYRIUS – 1991 metais dalyvavęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynyboje;

Vitalius GRABAUSKAS – 1991 metais dalyvavęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų ir kitų svarbių valstybės objektų gynyboje;

Romualdas JONYS – 1991 metais dalyvavęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų ir kitų svarbių valstybės objektų gynyboje;

Antanas VARANKOVAS – 1991 metais dalyvavęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynyboje.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Dekretas

Nr. 1K-1645, 2019-05-16, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07798

Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. vasario 13 d. dekreto Nr. 1K-1217 „Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga“ pakeitimo