Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-07-20, i. k. 2015-11479

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ KOMITETO SUDARYMO

 

2015 m. liepos 17 d. Nr. 1V-562

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27  d. nutarimo Nr. 520 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje“ 3.6 papunkčiu, siekdamas tinkamo 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (toliau – 2014–2020 metų ETBT programos) įgyvendinimo ir atsižvelgdamas į 2014–2020 metų ETBT programų įgyvendinimo dokumentus:

1Sudarau šios sudėties 2014–2020 metų ETBT programų komitetą (toliau – komitetas):

Deimantė Jankūnaitė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja (komiteto pirmininkė);

Gediminas Česonis – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius (komiteto pirmininko pavaduotojas);

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė – Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėja;

Lina Liubauskaitė – Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja (pakaitinė narė);

Tadas Tumėnas – Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėjas;

Lina Vaičiūnienė – Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitinė narė);

Julija Kvietkė – Finansų  ministerijos Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Jolanta Vaičiūnienė – Finansų ministerijos Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitinė narė);

Dainius Zukas – Kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Rimvydas Dilba – Kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriaus patarėjas (pakaitinis narys);

Laura Bogušienė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus vedėja;

Daiva Kiminaitė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitinė narė);

Artūras Bytautas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus vyresnysis patarėjas;

Rasa Šimkienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitinė narė);

Ieva Andriulaitytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje;

Aleksandras Tiaškevičius – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais (pakaitinis narys);

Tomas Lukoševičius – Energetikos ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus vedėjas;

Kristina Indriošienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja;

Edvinas Regelskis – Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovas Maltos ordino pagalbos tarnybos organizacinės plėtros vadovas;

Edgaras Leichteris – Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovas Žinių ekonomikos forumo direktorius (pakaitinis narys);

Paulius Raugalas – Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Edita Laurinavičienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja (pakaitinė narė);

Nijolė Žambaitė – Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento ambasadorė ypatingiems pavedimams;

Edgaras Jelanskis – Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER II skyriaus atašė (pakaitinis narys);

Raimondas Paškevičius – Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorius;

Vigilija Gudauskytė – Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Europos Sąjungos paramos įgyvendinimo skyriaus vyresnioji specialistė (pakaitinė narė);

Marius Narmontas – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktorius;

Algimantė Treinienė – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja (pakaitinė narė);

Saulius Kerza – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius;

Danutė Čepienė – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyriaus vedėja (pakaitinė narė);

Laima Kirkilovskienė – Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus patarėja;

Ieva Michailovaitė – Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus patarėja (pakaitinė narė).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-3, 2017-01-04, paskelbta TAR 2017-01-04, i. k. 2017-00450

Nr. 1V-989, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22050

 

2.  N u s t a t a u, kad:

2.1.  komiteto darbo tvarką reglamentuoja šio komiteto patvirtintas darbo reglamentas;

2.2. komitetą techniškai aptarnauja Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-3, 2017-01-04, paskelbta TAR 2017-01-04, i. k. 2017-00450

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-562 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto sudarymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-989, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22050

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-562 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto sudarymo" pakeitimo