Įsakymas netenka galios 2023-01-01:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-127, 2022-11-23, paskelbta TAR 2022-11-24, i. k. 2022-23634

Dėl Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-09-25 iki 2022-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-01-23, i. k. 2019-01003

 

valstybinės SAUGOMŲ TERITORIJŲ tarnybos
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms

 

2019 m. sausio 21 d. Nr. V-9

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 377 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, bei siekdamas užtikrinti tinkamą neturinčių direkcijų valstybės įsteigtų saugomų teritorijų ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų priežiūrą, apsaugą ir tvarkymą:

1. P r i s k i r i u saugomų teritorijų direkcijoms valstybės įsteigtas saugomas teritorijas, neturinčias direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, nepatenkančias į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą pagal pridedamą sąrašą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. V-91 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“;

2.2. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. V-180 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-91 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“

pakeitimo“;

2.3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. V-230 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašo pakeitimo“;

2.4. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. V-134 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašo pakeitimo“;

2.5. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-285 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašo pakeitimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Albertas Stanislovaitis

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. V-81, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10557

Nr. V-122, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15043

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-81, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10557

Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-9 „Dėl Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-122, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15043

Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-9 „Dėl Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“ pakeitimo