Suvestinė redakcija nuo 2019-12-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07391

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ARKLIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2019 M. GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 7 d. Nr. B1-310

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Pagalbos veislininkystei taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“, 9.6.2 papunkčiu:

1.    T v i r t i n u Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiką (toliau – Grafikas) (pridedama).

2.    P a v e d u:

2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėjui pagal kuruojamą sritį užtikrinti Grafiko paskelbimą VMVT interneto svetainėje;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Darius Remeika

 

patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. B1-310

 

 

ARKLIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2019 M. GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Arklių veislininkystės priemonės pavadinimas

Data

Vieta

Vykdytojas*

1.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-01-05

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

2.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-01-19

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

3.

Kompleksinis Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių vertinimas

2019-01-26

Parudaminio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

LSAVAA

4.

Kompleksinis Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių vertinimas

2019-01-30

Šaukėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.

LSAVAA

5.

Tradicinės respublikinės ristūnų žirgų lenktynės „Sartai 2019“

2019-02-02

Dusetos, Zarasų r. sav.

RLŽL

6.

Kompleksinis Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių vertinimas

2019-02-09

Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.

LSAVAA

7.

Kompleksinis Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių vertinimas

2019-02-15

Šukiškių k., Tytuvėnų sen., Kelmės r.

LSAVAA

8.

1 d. konkūras „Nepriklausomybės taurė“

2019-02-16

Riešė, Vilniaus r. sav.

LTŽAA

9.

1 d. konkūras „Nepriklausomybės taurė“

2019-02-16

Riešė, Vilniaus r. sav.

ŽAAA

10.

Kompleksinis Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislių kumelių vertinimas

2019-02-23

Jiezno g. 25, Alytaus r. sav.

LSAVAA

11.

Kompleksinis Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių vertinimas

2019-02-27

Rugiagėlių g. 12, Dauglaukio k., Tauragės sen., Tauragės r. sav.

LSAVAA

12.

2 d. konkūras „Audruvio“ taurė“, I etapas

2019-03-09–10

Jojimo sporto klubas „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

BHVŽAA

13.

2 d. konkūras

2019-03-22–24

Jojimo sporto klubas „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

BHVŽAA

14.

Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislių eržilų važiavimas kinkiniais

2019-03-30

ŽŪB Žirgynas, Kalnalaukio k. Širvintų sen., Širvintų r. sav.

LSAVAA

15.

Kompleksinis eržilų vertinimas

2019-03-30–31

Sodų g. 1, Ziniūnų k., Joniškio r.

BHVŽAA

16.

Kompleksinis kumelių vertinimas

2019-03-30–31

Sodų g. 1, Ziniūnų k., Joniškio r.

BHVŽAA

17.

Veislinių kumelių pakartotinis ir kompleksinis 2016 m. gimusių veislinių žirgų vertinimas Vakarų Lietuvoje

2019-04-06–07

Augintojų ūkiuose

LAAA

18.

Veislinių kumelių pakartotinis ir kompleksinis 2016 m. gimusių žirgų vertinimas Pietų Lietuvoje

2019-04-08–09

Augintojų ūkiuose

LAAA

19.

Veislinių kumelių pakartotinis ir kompleksinis 2016 m. gimusių žirgų vertinimas Rytų Lietuvoje

2019-04-11–12

Augintojų ūkiuose

LAAA

20.

Dailiojo jojimo varžybos

2019-04-13–14

„Harmony Park“ hipodromas, Vazgaikiemis, Prienų r. sav.

LAAA

21.

Veislinių kumelių pakartotinis ir kompleksinis 2016 m. gimusių žirgų vertinimas Vidurio Lietuvoje

2019-04-15–16

Augintojų ūkiuose

LAAA

22.

Kompleksinis Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislių kumelių vertinimas

2019-04-17

Gaižiūnų k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.

LSAVAA

23.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-04-20

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

24.

Ištvermės jojimo varžybos-bandymai „Dzūkijos taurė“, darbingumo ir fiziologinių savybių vertinimas

2019-04-27

Lazdijai

LAAAA

25.

Kompleksinis 2019 m. kumeliukų vertinimas

2019-05

Augintojų ūkiuose

LTŽAA

26.

Veislinių kumelių pakartotinis ir kompleksinis 2016 m. gimusių žirgų vertinimas Šiaurės Lietuvoje

2019-05-01–02

Augintojų ūkiuose

LAAA

27.

Lygiosios lenktynės

2019-05-04

Raseiniai

ŽAAA

28.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-05-04

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

29.

Kompleksinis Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislių eržilų vertinimas

2019-05-04

Jaunimo g. 12, Raudondvaris, Radviliškio r. sav.

LSAVAA

30.

2 d. važiavimo kinkiniais varžybos

2019-05-04–05

Bendoriai, Vilniaus r. sav.

LAAA

31.

Kompleksinis žemaitukų veislės eržilų vertinimas

2019-05-09

Raudondvaris, Radviliškio r. sav.

ŽAAA

32.

Ištvermės jojimo varžybos-bandymai „Naujadvario žirgų taurė“, darbingumo ir fiziologinių savybių vertinimas

2019-05-11

Trakai

LAAAA

33.

Lygiosios žirgų lenktynės

2019-05-11

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.

LŽLA

34.

Kompleksinis žemaitukų veislės eržilų vertinimas

2019-05-16

Riešė, Vilniaus r. sav.

ŽAAA

35.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-05-18

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

36.

Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislių eržilų važiavimas kinkiniais

2019-05-04

ŽŪB Žirgynas, Kalnalaukio k. Širvintų sen., Širvintų r. sav.

LSAVAA

37.

Kompleksinis Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių vertinimas

2019-07-13

Graižbūdės g. 1, Graižbūdės k., Veiverių sen., Prienų r. sav.

LSAVAA

38.

Lygiosios žirgų lenktynės

2019-05-31

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.

LŽLA

39.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-06-01

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

40.

1 d. konkūras „Bėk bėk, žirgeli!“

2019-06-01

Niūronys, Anykščių r. sav.

ŽAAA

41.

2 d. konkūras „Lietuvos jojamųjų žirgų veislės taurė“

2019-05-31–06-01

„Harmony Park“ hipodromas, Vazgaikiemio k., Prienų r. sav.

LAAA

42.

Ištvermės jojimas „Žemaičių taurė“

2019-06-15

Kalnėnai, Telšių r. sav.

ŽAAA

43.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-06-15

Talinas, Estijos Respublika

RLŽL

44.

Dailusis jojimas

„Žiemos šventė“

2019-12-14

Riešė, Vilniaus r. sav.

LTŽAA

45.

Lygiosios žirgų lenktynės

2019-06-15

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.

LŽLA

46.

Ištvermės jojimo varžybos-bandymai „Kalvotosios Žemaitijos taurė“, darbingumo ir fiziologinių savybių vertinimas

2019-06-15

Kalnėnų k., Telšių r. sav.

LAAAA

47.

2 d. važiavimo kinkiniais tarptautinės varžybos

2019-06-15–16

Alytaus r.

LAAA

48.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-06-29

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

49.

Lygiosios žirgų lenktynės

2019-06-29

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k. Paliepių sen., Raseinių r.

LŽLA

50.

2 d. konkūras „Audruvio“ taurė“, II etapas

2019-06

Jojimo sporto klubas „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

BHVŽAA

51.

Kompleksinis vertinimas Šiaurės zonoje

2019-08-16

 

Augintojų ūkiuose

LTŽAA

52.

2 d. konkūras

2019-07-04–07

Jojimo sporto klubas „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

BHVŽAA

53.

Ištvermės jojimo varžybos-bandymai „Kentaurų taurė“, darbingumo ir fiziologinių savybių vertinimas

2019-07-06

Žagarė

LAAAA

54.

2 d. konkūras

2019-07-05–06

Ziniūnai, Joniškio r. sav.

ŽAAA

55.

Lygiosios lenktynės

2019-07-13

Raseiniai

ŽAAA

56.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-07-13

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

57.

1 d. konkūras

2019-07-14

Naisiai, Šiaulių r. sav.

ŽAAA

58.

Ištvermės jojimo varžybos „Komaro taurė“

2019-07-20

Baisogala, Radviliškio r. sav.

ŽAAA

59.

Lygiosios žirgų lenktynės

2019-07-20

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k. Paliepių sen., Raseinių r.

LŽLA

60.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-07-20

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

61.

1 d. konkūrų varžybos

2019-08-17

Jusaičių k. 2, Bubių sen., Šiauliai

LTŽAA

62.

2 d. važiavimo kinkiniais varžybos

2019-07-27–28

Lenkijos Respublika

 

LAAA

63.

Ristūnų žirgų lenktynės „Kriterium“

2019-07-27

Ukmergė

RLŽL

64.

1 d. konkūras

2019-07

Žagarė

BHVŽAA

65.

2 d. konkūras, komandinis Lietuvoje auginamų žirgų čempionatas

2019-08-01–04

„Harmony Park“ hipodromas, Vazgaikiemis, Prienų r. sav.

LAAA

66.

2 d. konkūras. 4–5-mečių žirgų čempionatas

2019-08-02–03

„Harmony Park“ hipodromas, Vazgaikiemis, Prienų r. sav.

LAAA

67.

Lietuvoje auginamų žirgų ištvermės čempionatas „Žemaitijos taurė“, ištvermės jojimo varžybos-bandymai, darbingumo ir fiziologinių savybių vertinimas

2019-08-03

Rietavo sav.

LAAAA

68.

Ristūnų žirgų lenktynės DERBY, ELITO

2019-08-03

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

69.

Lygiosios žirgų lenktynės

2019-08-03

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.

LŽLA

70.

2 d. konkūras „Nemuno žirgyno taurė“

2019-08-03–04

Šilgaliai, Pagėgių sav.

LTŽAA

71.

1 d. konkūras, veisimui naudojamų licencijuotų eržilų čempionatas

2019-08-04

„Harmony Park“ hipodromas, Vazgaikiemis, Prienų r. sav.

LAAA

72.

2 d. konkūras. 6–7-mečių žirgų čempionatas

2019-08-04–05

„Harmony Park“ hipodromas, Vazgaikiemis, Prienų r. sav.

LAAA

73.

1 d. konkūras „Suaugusių Lietuvoje gimusių arklių konkūro taurė“

2019-08-05

„Harmony Park“ hipodromas, Vazgaikiemis, Prienų r. sav.

LAAA

74.

2 d. tarptautinės važiavimo kinkiniais varžybos – atranka į pasaulio čempionatą

2019-06-01–02

„Harmony Park“ hipodromas, Vazgaikiemio k., Prienų r. sav.

LAAA

75.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-08-17

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

76.

2 d. važiavimo kinkiniais varžybos

2019-08-08–11

 

Olustveras, Estijos Respublika

LAAA

77.

Lygiosios žirgų lenktynės

2019-08-24

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.

LŽLA

78.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-08-31

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

79.

Kompleksinis kumelių vertinimas

2019-08–09

Augintojų ūkiuose

BHVŽAA

80.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-09-06

Utenos hipodromas, Hipodromo g. 1, Utena

LRSA

81.

Ištvermės jojimo varžybos-bandymai „Kurtuvos taurė“, darbingumo ir fiziologinių savybių vertinimas

2019-09-07

Kurtuvėnai

LAAAA

82.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-09-13

Utenos hipodromas, Hipodromo g. 1, Utena

LRSA

83.

Arabų veislės arklių kompleksinis vertinimas

2019-09-14

Kurtuvėnai

LAAAA

84.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-09-14

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

85.

Dailusis jojimas „Trakėnų veislės žirgų augintojų taurė“, „Šalčininkų mero taurė“

2019-09-07

 

Sakalai, Šalčininkų r. sav.

LTŽAA

86.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-09-20

Utenos hipodromas, Hipodromo g. 1, Utena

LRSA

87.

Kompleksinis trakėnų veislės kumelių vertinimas

2019-09-20

Šilgaliai, Pagėgių sav.

LTŽAA

88.

Kompleksinis trakėnų veislės eržilų vertinimas

2019-09-21

Šilgaliai, Pagėgių sav.

LTŽAA

89.

Ristūnų žirgų lenktynės „Baltijos taurė“

2019-09-07

 

Talino hipodromas, Estijos Respublika

RLŽL

90.

Lygiosios žirgų lenktynės

2019-09-24

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k. Paliepių sen., Raseinių r.

LŽLA

91.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-09-27

Utenos hipodromas, Hipodromo g. 1, Utena

LRSA

92.

Lygiųjų lenktynių varžybos-bandymai

2019-09-14

 

Raseinių hipodromas

ŽAAA

93.

1 d. konkūras „Oginskių taurė“

2019-09-29

Rietavo sav.

ŽAAA

94.

Ištvermės jojimo varžybos-bandymai „Dainavos taurė“

2019-09-14

 

Žiegždriai, Kauno r. sav.

ŽAAA

95.

Kompleksinis kumeliukų, gimusių 2019 m., vertinimas

2019-09-10

Augintojų ūkiuose

BHVŽAA

96.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-10-04

Utenos hipodromas, Hipodromo g. 1, Utena

LRSA

97.

1 d. konkūras

2019-10-10–13

Šiaulių arena, J. Jablonskio g. 16, Šiauliai

LAAA

98.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-10-11

Utenos hipodromas, Hipodromo g. 1, Utena

LRSA

99.

Ištvermės jojimo varžybos-bandymai „Topolio taurė“, darbingumo ir fiziologinių savybių vertinimas

2019-10-12

Kalnėnų k., Telšių r. sav.

LAAAA

100.

Ištvermės jojimas „Jotvingių taurė“

2019-09-27

 

Žiegždriai, Kauno r. sav.

ŽAAA

101.

1 d. konkūras

2019-10-13

Šiaulių arena, J. Jablonskio g. 16, Šiauliai

ŽAAA

102.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-10-18

Utenos hipodromas, Hipodromo g. 1, Utena

LRSA

103.

Dailusis jojimas „Rudens taurė“

2019-10-19

Riešė, Vilniaus r. sav.

LTŽAA

104.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-10-25

Utenos hipodromas, Hipodromo g. 1, Utena

LRSA

105.

1 d. konkūras „Eksperto taurė“

2019-10-26

Riešė, Vilniaus r. sav.

LTŽAA

106.

Kompleksinis kumelių vertinimas

2019-10–11

Augintojų ūkiuose

BHVŽAA

107.

Kompleksinis kumelių vertinimas

2019-10–11

Augintojų ūkiuose

BHVŽAA

108.

Kompleksinis kumelių vertinimas

2019-10–11

Augintojų ūkiuose

BHVŽAA

109.

Kompleksinis 2019 m. gimusių kumeliukų vertinimas Šiaurės Lietuvoje

2019-11-09

Žagarė

LAAA

110.

Dailiojo jojimo varžybos

2019-11-09

Bendoriai, Vilniaus r. sav.

LAAA

111.

Kompleksinis kumelių vertinimas

2019-11-30–12-01

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilnius

LAAA

112.

Kompleksinis prieauglio (3-mečių ir jaunesnių) vertinimas

2019-11-30

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilnius

LAAA

113.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-11-23

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.,

RLŽL

114.

Kompleksinis stambiųjų žemaitukų veislės kumelių vertinimas

2019-11-29

Radeikių k., Daugailių sen., Utenos r. sav.

LSAVAA

115.

Kompleksinis prieauglio (4-mečių ir vyresnių vertinimas)

2019-11-30

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilnius

LAAA

116.

2 d. konkūras

„Audruvio“ taurė“, finalas

2019-11

Jojimo sporto klubas „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

BHVŽAA

117.

Kompleksinis Trakėnų veislės kumelių vertinimas

2019-11–12

Augintojų ūkiuose

LTŽAA

118.

Kompleksinis 2019 m. gimusių kumeliukų vertinimas Rytų Lietuvoje

2019-10-26

Žirgyno g. 3, Bendoriai, Vilniaus r. sav.

LAAA

119.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-12-07

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

120.

Ristūnų žirgų lenktynės

2019-12-20

Širvintų hipodromas, Širvintų r. sav.

RLŽL

121.

1 d. konkūras „Naujųjų metų taurė“

2019-12-28

Bendoriai, Vilniaus r. sav.

LAAA

122.

1 d. konkūrai

Kalėdinė taurė

2019-12

Jojimo sporto klubas „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

BHVŽAA

123.

Kompleksinis žemaitukų veislės kumelių ir prieauglio vertinimas

-

-

ŽAAA

124.

Kompleksinis žemaitukų veislės eržilų vertinimas

-

-

ŽAAA

125.

Kompleksinis žemaitukų veislės eržilų vertinimas

-

-

ŽAAA

126.

Kompleksinis 2016 m. gimusių ir jaunesnių Lietuvos jojamųjų žirgų veislės kumelaičių finalinis vertinimas

2019-11-09

Žagarė

LAAA

127.

Kompleksinis 2016 m. gimusių ir jaunesnių Lietuvos jojamųjų žirgų veislės eržiliukų vertinimas

2019-11-09

Žagarė

LAAA

128.

Kompleksinis 2015 m. gimusių ir vyresnių Lietuvos jojamųjų žirgų veislės kumelių vertinimas

2019-11-09

Žagarė

LAAA

129.

Kompleksinis 2015 m. gimusių ir vyresnių Lietuvos jojamųjų žirgų veislės eržilų vertinimas

2019-11-09

Žagarė

LAAA

130.

Kompleksinis vertinimas Vakarų zonoje

2019-08-20

 

Augintojų ūkiuose

 

LTŽAA

131.

Kompleksinis vertinimas Rytų zonoje

2019-08-29

 

Augintojų ūkiuose

 

LTŽAA

 

Vartojamos raidinės santrumpos:

LAAA – Lietuvos arklių augintojų asociacija;

LAAAA – Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija;

ŽAAA – Žemaitukų arklių augintojų asociacija;

RLŽL – VšĮ „Respublikinė lenktyninių žirgų lyga“;

LSAVA – Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacija;

LTŽAA Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija;

BHVŽAA Baltijos hanoverių veislės žirgų augintojų asociacija

LRSA – Lietuvos ristūnų sporto asociacija;

LŽLA Lietuvos žirgų lenktynių asociacija.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-421, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09581

Nr. B1-478, 2019-07-05, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11248

Nr. B1-554, 2019-07-31, paskelbta TAR 2019-07-31, i. k. 2019-12629

Nr. B1-665, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14687

Nr. B1-765, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17412

Nr. B1-883, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19553

Nr. B1-924, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20246

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-421, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09581

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-478, 2019-07-05, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11248

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-554, 2019-07-31, paskelbta TAR 2019-07-31, i. k. 2019-12629

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-665, 2019-09-13, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14687

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-765, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17412

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-883, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19553

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-924, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20246

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo