Suvestinė redakcija nuo 2023-02-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16294

 

Nauja redakcija nuo 2023-02-23:

Nr. ĮV-147, 2023-02-22, paskelbta TAR 2023-02-22, i. k. 2023-03123

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL MECENAVIMO TARYBOS SUDARYMO

 

2018 m. spalio 16 d. Nr. ĮV-740

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 881 „Dėl Mecenavimo tarybos nuostatų ir mecenavimo tarybos sudėties patvirtinimo“ 2 punktu ir šiuo nutarimu patvirtintų Mecenavimo tarybos nuostatų 6 punktu,         

s u d a r a u šios sudėties Mecenavimo tarybą:

Laura Blaževičiūtė – Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentė;  

Vygintas Gasparavičius – Lietuvos Respublikos kultūros viceministras;

Julius Lukošius – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris;

Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;  

Giedrė Mickūnaitė – Lietuvos mokslo tarybos narė;

Asta Pakarklytė – Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė;

Ričardas Sartatavičius – Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius;

Ieva Skaržinskaitė – Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinio direktoriaus pavaduotoja.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                      Liana Ruokytė-Jonsson

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-674, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16656

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-740 „Dėl Mecenavimo tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-960, 2021-08-16, paskelbta TAR 2021-08-16, i. k. 2021-17569

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-740 „Dėl Mecenavimo tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-147, 2023-02-22, paskelbta TAR 2023-02-22, i. k. 2023-03123

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-740 „Dėl Mecenavimo tarybos sudarymo“ pakeitimo